Welkom op de weblog van het Winschoter Erfgoedfonds. Op deze weblog vindt u allerlei foto's van objecten van het Winschoter Erfgoed. Om een foto groter in beeld te krijgen, kunt u een foto naar keuze aanklikken.
donderdag 2 februari 2012

Een belangrijk hoofdstuk van de Winschoter geschiedschrijving ontbrak tot op heden.Na lange en grondige voorbereiding is nu het boek afgerond dat 200 jaar geschiedenis beschrijft van de joden in Winschoten.Ik vind het bijzonder belangrijk, dat dit boek uitkomt. Het doet recht aan de inwoners van onze gemeente, die werden vermoord vanwege hun etniciteit. Winschoten herbergde tot aan de Tweede Wereldoorlog vele joodse burgers. Zij woonden, werktem, speelden, trouwden in deze handelsstad. Nu resten nog slechts de synagoge, het rabbinaathuis , de  joodse begraafplaats en vele anekdotes. Het Winschoter taal gebruik kent nog veel jiddische woorden en uitdrukkingen. Zij vormen een deel van ons joodse erfgoed, dat wij in ere moeten houden uit respect voor onze medeburgers, die niet tertug keerden. Mw. Geeske Koeman- Poel heeft zich bijzonder ingespannen om deze uitgave mogelijk te maken. Ook dank aan de Lions voor hun ondersteuning door het drukwerk voor hun rekening te nemen.
mw. Jannie Vlietstra

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen